Thẩm tra bản vẽ thiết kế đảm bảo chất lượng và an toàn công trình xây dựng

Trước khi xây dựng một công trình, việc thiết kế đóng vai trò quan trọng trong việc xác định các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và yêu cầu cần thiết. Tuy nhiên, để đảm bảo rằng các bản vẽ thiết kế đáp ứng đúng các yêu cầu này, quy trình thẩm tra bản vẽ thiết kế là không thể thiếu.

Thông qua quá trình thẩm tra, chúng ta có thể kiểm tra và đánh giá các bản vẽ thiết kế để đảm bảo chất lượng và an toàn của công trình xây dựng. Quá trình này không chỉ giúp xác định các sai sót và lỗi thời trong bản vẽ, mà còn tìm ra các giải pháp để khắc phục những vấn đề này. Đồng thời, thẩm tra còn giúp tiết kiệm chi phí đầu tư và làm cho đồ án thiết kế trở nên đáng tin cậy và chuyên nghiệp hơn.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn quá trình thẩm tra bản vẽ thiết kế, những khía cạnh cần chú ý và lợi ích của việc thực hiện thẩm tra.

tham-tra-ban-ve-thiet-ke-1
Quá trình thẩm tra bản vẽ thiết kế chi tiết

Khái niệm và lợi ích của việc thẩm tra bản vẽ thiết kế

Khái niệm về thẩm tra bản vẽ thiết kế

Thẩm tra bản vẽ thiết kế là quá trình kiểm tra và đánh giá các bản vẽ thiết kế để đảm bảo rằng chúng đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và yêu cầu của công trình xây dựng. Quá trình này thường được tiến hành trước khi tiến hành thi công công trình, nhằm đảm bảo tính toàn vẹn, an toàn và chất lượng của công trình.

Thẩm tra bản vẽ thiết kế bao gồm việc phân tích, kiểm tra và đánh giá các bản vẽ thiết kế của công trình. Các tài liệu thẩm tra bao gồm bản vẽ kiến trúc, bản vẽ kết cấu, bản vẽ sơ đồ điện nước và các thông số kỹ thuật khác. Cơ quan chuyên môn về xây dựng sẽ tiến hành thẩm định các bản vẽ này.

Lợi ích của việc thẩm tra bản vẽ thiết kế

Việc thực hiện thẩm tra bản vẽ thiết kế mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho công trình xây dựng. Dưới đây là một số lợi ích chính của quá trình thẩm tra:

 • Đảm bảo chất lượng: Thẩm tra bản vẽ thiết kế giúp xác định và khắc phục các sai sót và lỗi thời trong bản vẽ, đảm bảo rằng công trình được thiết kế và xây dựng đúng yêu cầu và quy chuẩn kỹ thuật.
 • Tìm giải pháp: Quá trình thẩm tra cũng giúp tìm ra các giải pháp để khắc phục những vấn đề và rủi ro trong bản vẽ. Điều này giúp cải thiện tính toàn vẹn và an toàn của công trình.
 • Tiết kiệm chi phí: Bằng cách phát hiện và khắc phục các lỗi và sai sót trong bản vẽ thiết kế từ đầu, việc sửa đổi công trình sau này sẽ được giảm thiểu. Điều này giúp tiết kiệm chi phí đầu tư và thời gian thi công.
 • Đáng tin cậy: Công trình có bản vẽ thiết kế đã được thẩm tra đáng tin cậy hơn, mở ra cơ hội tốt hơn trong việc thu hút các nhà đầu tư và đối tác, đồng thời tăng cường lòng tin của khách hàng và người sử dụng công trình.
tham-tra-ban-ve-thiet-ke-2
Lợi ích của việc thẩm tra bản vẽ thiết kế

Mục tiêu của việc thẩm tra bản vẽ thiết kế

Mmục tiêu của việc thẩm tra bản vẽ thiết kế là đảm bảo rằng dự án được triển khai một cách hiệu quả, an toàn, và đáp ứng mọi yêu cầu của chủ đầu tư và quy định kỹ thuật. Cụ thể:

 • Tuân thủ Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật: Đảm bảo rằng bản vẽ tuân thủ đúng các tiêu chuẩn và quy định kỹ thuật liên quan đến loại công trình và quy mô dự án.
 • Đáp ứng Yêu Cầu của Chủ Đầu Tư: Kiểm tra xem bản vẽ có đáp ứng đúng các yêu cầu và mong muốn của chủ đầu tư hay không, bao gồm cả các điều kiện đặc biệt và tiêu chí cụ thể.
 • Khả Thi Thi Công: Đảm bảo rằng bản vẽ thiết kế là khả thi để thi công, không gặp vấn đề lớn trong quá trình triển khai công trình.
 • An Toàn Xây Dựng: Kiểm tra rằng bản vẽ đã bao gồm các biện pháp an toàn xây dựng và tuân thủ các quy định về an toàn lao động.
 • Tối ưu Hóa Thiết Kế: Đề xuất và kiểm tra các cải tiến để tối ưu hóa hiệu suất và chi phí, bảo đảm sự hiệu quả và tính kinh tế của dự án.
 • Xác nhận Đồng bộ: Đảm bảo rằng các bản vẽ và thông tin kỹ thuật đồng bộ và không có sự xung đột giữa các phần khác nhau của dự án.
 • Thẩm tra Pháp Lý: Kiểm tra xem bản vẽ có tuân thủ đúng các quy định và luật pháp liên quan đến xây dựng hay không.
 • Phản hồi và Sửa đổi: Cung cấp phản hồi cho nhóm thiết kế và đề xuất các điều chỉnh cần thiết để cải thiện thiết kế và đảm bảo đáp ứng các yêu cầu cụ thể.

Hồ sơ thẩm tra bản vẽ thiết kế thi công bao gồm những gì?

Bản vẽ thi công xây dựng trước khi đưa vào ứng dụng cần phải tiến hành thẩm tra. Chủ đầu tư sẽ phải gửi bộ hồ sơ thẩm tra đó đến cơ quan chuyên môn để thẩm định. Bộ hồ sơ thẩm tra yêu cầu những giấy tờ quan trọng như:

 • Chủ trương và mục đích xây dựng công trình.
 • Hợp đồng điều khoản về các phương thức, thời gian thực hiện của bản thiết kế.
 • Thông tin cương nhiệm khảo sát thiết kế.
 • Giấy tờ về quyền sử dụng khu đất xây dựng công trình.
 • Hồ sơ chi tiết bản vẽ thi công của công trình xây dựng.
 • Hồ sơ chi tiết tổng chi phí dự tính công trình.
 • Báo cáo về kết quả khảo sát thiết kế.
 • Tờ khai đề nghị thẩm định.
tham-tra-ban-ve-thiet-ke-3
Hồ sơ thẩm tra bản vẽ thiết kế thi công bao gồm những gì?

Quy trình thẩm tra bản vẽ thiết kế

Trước khi thẩm tra bản vẽ thiết kế

Trước khi thực hiện quá trình thẩm tra bản vẽ thiết kế, có một số bước chuẩn bị quan trọng để đảm bảo hiệu quả và chính xác trong quá trình kiểm soát và đánh giá. Dưới đây là một số công việc cần được thực hiện:

 • Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ được quy định trong thủ tục thẩm định bản vẽ. Nếu chủ đầu tư không thể tự mình kiểm tra bản vẽ thiết kế, thảm tra dự toán công trình thì có thể thuê các công ty kiểm định xây dựng có chuyên môn cao.
 • Sau khi chuẩn bị đầy đủ và hộp hồ sơ, Phòng Công Thương sẽ tiếp nhận, thẩm định theo quy trình, nếu như có thiếu sót gì, nhân viên thẩm định sẽ hướng dẫn bạn để bổ sung thủ tục, giấy tờ kịp thời rồi mới xem xét hồ sơ tiếp nhận có đạt tiêu chuẩn thẩm định hay không bằng văn bản.

Khi thực hiện thẩm tra bản vẽ thiết kế

Quy trình thẩm tra bản vẽ thiết kế được quy định trong luật xây dựng số 50/2014/qh13 và nghị định số 15/. Theo quy định này, chủ đầu tư cần gửi hồ sơ bản vẽ thiết kế đến cơ quan chuyên môn về xây dựng để tiến hành thẩm định.

Quy trình thẩm tra bản vẽ thiết kế bao gồm các bước sau:

 • Kiểm tra quy trình thực hiện các bước của dự án để đảm bảo tuân thủ quy định và đảm bảo tính chính xác của thông tin trong hồ sơ.
 • Đánh giá khả năng làm việc của nhà thầu trong việc thực hiện công tác khảo sát thiết kế, lập dự toán công trình để đảm bảo tính chính xác và khả thi của dự án.
 • Kiểm tra và đánh giá nội dung hồ sơ thiết kế, địa điểm xây dựng công trình, quy mô, công suất xây dựng, các thông số kỹ thuật chủ yếu của công trình để đảm bảo tính phù hợp với quy chuẩn và tiêu chuẩn được áp dụng.
 • Đánh giá các giải pháp thiết kế, cấu tạo và đánh giá mức độ an toàn của công trình khi thi công và đưa vào sử dụng, để đảm bảo tính an toàn và bền vững của công trình.
 • Để đảm bảo tính phù hợp khối lượng xây dựng tính từ thiết kế với khối lượng tính trong dự toán cần phải kiểm tra lại việc áp dụng định mức, đơn giá, chế độ, chính sách và các khoản mục chi phí theo quy định tính trong dự toán, đảm bảo tính phù hợp khối lượng xây dựng tính từ thiết kế với khối lượng tính trong dự toán.
 • Phòng Công Thương sẽ gửi lại kết quả thẩm tra cho chủ đầu tư bằng văn bản.

Chi phí và định mức thẩm tra bản vẽ thiết kế kỹ thuật

Các chi phí liên quan đến việc thẩm tra thiết kế kỹ thuật cho yêu cầu thiết kế 3 bước và thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công cho công trình có yêu cầu thiết kế 1 hoặc 2 bước được tính dựa trên mức tỷ lệ % so với chi phí xây dựng trong dự toán công trình đã được duyệt, không bao gồm thuế GTGT. Trong trường hợp thiết kế theo gói thầu, chi phí thẩm tra thiết kế sẽ được tính dựa trên mức tỷ lệ % so với chi phí xây dựng trong dự toán gói thầu đã được duyệt và sẽ được điều chỉnh với hệ số K=0,9.

Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công cho công trình yêu cầu thiết kế 3 bước sẽ được tính bằng 40% chi phí thẩm tra kỹ thuật. Nếu áp dụng thiết kế công nghệ, chi phí thẩm tra thiết kế này sẽ được xác định thông qua việc lập dự toán.

Lưu ý: Đối với công trình thứ hai trở đi sử dụng thiết kế điển hình hoặc thiết kế mẫu do cơ quan có thẩm quyền ban hành, chi phí thẩm dự toán sẽ được điều chỉnh với hệ số k=0,36.

Việc thẩm tra bản vẽ thiết kế là một quá trình quan trọng và không thể thiếu trong công tác xây dựng. Qua việc kiểm tra và đánh giá bản vẽ thiết kế, chúng ta có thể đảm bảo chất lượng và an toàn của công trình, cũng như tìm ra các giải pháp để khắc phục sai sót và lỗi thời. Việc thực hiện thẩm tra giúp tiết kiệm chi phí đầu tư và tạo sự đáng tin cậy cho công trình.

Hy vọng qua bài viết này, bạn đã có cái nhìn tổng quan về quá trình thẩm tra bản vẽ thiết kế và ý nghĩa của nó trong ngành xây dựng.

Câu hỏi thường gặp về thẩm tra bản vẽ thiết kế

Quá trình thẩm tra bản vẽ thiết kế là việc kiểm tra và đánh giá các bản vẽ thiết kế để đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và tuân thủ các quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật.

Thẩm tra bản vẽ thiết kế thường được tiến hành bởi cơ quan chuyên môn về xây dựng, có kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu về thiết kế và xây dựng.

Việc thẩm tra bản vẽ thiết kế giúp đảm bảo chất lượng, tìm giải pháp cho các vấn đề trong bản vẽ, tiết kiệm chi phí và làm cho công trình trở nên đáng tin cậy và chuyên nghiệp hơn.

Công tác thẩm tra bản vẽ thiết kế xây dựng được quy định trong luật xây dựng số 50/2014/qh13 và nghị định số 15/.

Tuyệt đối không. Việc thẩm tra bản vẽ thiết kế nên được tiến hành trước khi thi công để đảm bảo tính toàn vẹn và chất lượng của công trình.